Stallströ priser

Priserna gäller från 20200214. Med reservation för felskrivningar.
Leverans inom Stockholm och Mälardalen. För leveranser av större mängder lämnar vi gärna offert. För leverans utanför dessa områden ber vi om att få lämna offert.
För priser på lösvaran och övriga produkter ber vi att få lämna offert beroende på mängd och leveransplats.


Välkommen som kund
till ett gott samarbete för fina stall!